ad code

Friday, January 2, 2015

สวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่านที่แวะมา

ปีใหม่ปีนี้มี ส.ค.ส มาฝากผู้อ่านกันด้วยนะ แปลจากหนังสือขายดีอันดับหนึ่งสำหรับแนวพัฒนาด้านวิญญาณจิตใจให้มีสุขภาพดีเรื่องนี้ชื่อ "The 4 Agreements" เขียนโดย Don Miguel Ruiz นักเขียนผู้ถูกเรียกว่าเป็นเหมือนพ่อมดหรือผู้ทรงศีลของลัทธิจารีต Toltec สอนเกี่ยวกับศาตร์แห่งการพัฒนาตัวตนและจิตวิญญาณแบบโบราณที่อ่านแล้วเห็นว่าน่าสนใจและควรค่าแก่การเผยแพร่ต่อเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังอยากเป็นอิสระจากความทุกข์ทางใจ สวัสดีปีใหม่ขอให้แฮปปี้กันตลอดปีค่ะ


No comments: